. Zbritje të mëdha nga data 14 deri me 28 shtator në ETC – Gostivar – Flaka Plus