. Rrezik apo mundësi – çfarë pritet të sjellë pandemia e coronavirusit në industrinë digjitale? – Flaka Plus

Rrezik apo mundësi – çfarë pritet të sjellë pandemia e coronavirusit në industrinë digjitale?

Ndikimet sociale dhe ekonomike të pandemisë së coronavirusit janë të vështira për t’u parashikuar në këtë kohë.

Së bashku me shqetësimet për shëndetin e popullatës, frika nga një krizë e rëndë ekonomike është gjithashtu në “skenë”, përcjell Telegrafi.

Për shkak të kufizimeve fillestare, ekzistenca e disa firmave tashmë është rrezikuar vetëm disa javë në masat e reja; të tjerët kanë nevojë të mbështesin rrënjësisht qasjet e tyre dhe të krijojnë një kulturë të ndryshme të punës.

Dhe në këtë drejtim, teknologjitë digjitale kanë një rol kryesor në këtë fazë të riorientimit.

Por si ndikon përhapja globale e coronavirusit në digjitalizimin? A do të sjellë kriza një potencial të ri dhe të papritur për industrinë digjitale?

Në një anketë të Trendit të DMEXCO, më shumë se 800 vendimmarrës digjitalë, përfshirë 527 nga vendet e DACH (Gjermania, Austria dhe Zvicra) dhe 305 që punojnë në mjedisin ndërkombëtar, ofrojnë vlerësimin e tyre për zhvillimet aktuale dhe të ardhshme.

Transformimi dixhital dhe COVID-19: Perspektivat në krizë

Sipas Anketës së Trendeve të DMEXCO, kriza COVID-19 paraqet sfida të mprehta ekonomike për shumë kompani digjitale.

Për shembull, rreth 60 për qind e vendimmarrësve digjitalë të anketuar raportuan se pandemia e coronavirusit aktualisht ka një efekt “mjaft negativ” ndaj “negativ” në kompaninë e tyre.

Në të kundërtën, 14% e të anketuarve nga vendet e DACH dhe 13% e anëtarëve të komunitetit ndërkombëtar DMEXCO tashmë raportojnë efekte pozitive ekonomike.

Po në lidhje me ndikimet afatgjata të krizës COVID-19 në sektorin digjital?

Në këtë pikë, shumica e të anketuarve (përkatësisht 70 për qind dhe 66 për qind) janë dakord: Pandemia do të përshpejtojë ritmin e transformimit digjital.

Në fund të fundit, 42 për qind e atyre nga vendet që flasin gjermanisht dhe 33 për qind e sipërmarrësve digjitalë ndërkombëtarë besojnë se industria do të përfitojë ekonomikisht nga kriza pasi të ketë përfunduar pandemia e mprehtë.

Nga ana tjetër, 25% e të anketuarve besojnë se disa aktorë të tregut do të tërhiqen, me ata që mbeten të dalë nga kriza edhe më të fortë se më parë.

Megjithatë, në vendet që flasin gjermanisht, vetëm 19 për qind e vendimmarrësve (24 për qind ndërkombëtarisht) presin që pandemia të ketë një ndikim negativ afatgjatë në ekonominë digjitale, përcjell Telegrafi.

Pranim më i madh për transmetimin e konferencës dhe punën nga shtëpia: Digjitalizimi po rritet

Në situatën aktuale, ka më shumë njerëz që punojnë nga shtëpia se kurrë më parë.

Mjetet e komunikimit dhe bashkëpunimit janë një pjesë thelbësore e përpjekjes për të vazhduar bashkëpunimin pa probleme.

Komuniteti DMEXCO ka një mendim të ngjashëm: 71 për qind (DACH) dhe 59 për qind (ndërkombëtar) zbulojnë se mjetet digjitale si Slack, Asana dhe Microsoft Teams do të luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në punën e përditshme në të ardhmen.

Më në fund, shumica e të anketuarve (përkatësisht 85 dhe 78 për qind) janë të bindur se puna nga shtëpia do të pranohet në të ardhmen sesa para fillimit të krizës.

Shumica e vendimmarrësve digjitalë gjithashtu presin nivele të rritura të takimeve dhe konferencave të mbajtura në internet, edhe pas përfundimit të pandemisë së coronavirusit.

Industria digjitale dhe pandemia e coronavirusit: Dallimi midis efekteve afatshkurtra dhe atyre afatgjata

Një prirje e qartë mund të identifikohet si një përfundim i Anketës së Trendit të DMEXCO: Nga njëra anë, shumica e vendimmarrësve digjitalë përballen me efekte të mprehta negative të krizës. Nga ana tjetër, shumica e të anketuarve janë të bindur se kriza COVID-19 do të kontribuojë në përparimin teknologjik në një afat të gjatë dhe se, në përgjithësi, ekonomia digjitale do të dalë nga situata aktuale edhe më e fortë se më parë – një perspektivë që jep shkak për shpresë përballë të gjitha lajmeve negative që po dëgjojmë në këtë kohë.