. Virusi Korona, në çfarë kushtet punojnë punonjësit në uzina dhe ndërmarrje të mëdha ? – Flaka Plus