. Armata e pranishme në gjithë brezin kufitar|VIDEO – Flaka Plus