. Angellova: Primare buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë – Flaka Plus