. Shtetasit e RMV që ngelën në Stamboll, do të kthehen në vendlindje përmes Malit të Zi – Flaka Plus